Liyuan数据:一份发行和现钞市资产汇总表(草案)

            武汉Liyuan数据技术兴趣有限公司

发行兴趣和付给现钞市资产

演讲摘要(草案)

股票上市的公司         武汉Liyuan数据技术兴趣有限公司

上市地皮         深圳股票市所

一份省略         Liyuan数据

一份代码300184

市彼                    定居地址                         通讯地址

广东省深圳宝安区在波涛中翻滚街道新 8   深圳梅龙路七星商业广场 B 座 9

梁厚红

巷1号                            楼 903 室南海生长精选(天津)

天津空港经济区西二道 82 号丽港   天津空港经济区西二道 82 号�

Published by admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注